Opšte informacijeFasada nije samo ukras građevine - ona mora ispunjavati važne kriterijume i sa aspekta zaštite.

Poput kože, fasada na građevini preuzima višestruku funkciju: zaštitnu, izolacionu i estetsku. Istovremeno je fasada, naravno, i izgled Vaše kuće.

Atmosferska vlaga ne sme prodirati kroz fasadni sistem, a vlaga iz unutrašnjosti prostorija mora stalno izlaziti. Oscilacije i razlike temperature do 50°C konstantno opterećuju fasadni sistem. Stambena klima je odlučujući faktor za kvalitet života.

Pri podešavanju konstantne sobne temperature – hlađenjem leti odnosno toplotnom izolacijom zimi – fasadni sistem preuzima glavni zadatak. Ispunjava li efikasno svoj zadatak, primećuje se pre svega na troškovima grejanja i ostalim troškovima koji nastaju zbog popravaka, poput popravaka šteta nastalih zbog vlage ili buđi. Različiti načini primene i različite podloge, od fasadnih sistema zahtevaju poseban pristup pri izboru materijala, sve komponente moraju biti međusobno kompatibilne. Za optimalnu funkcionalnost, zid i fasadni sistem moraju se savršeno uskladiti. Važno je razmisliti o tome već pre izgradnje kuće i odlučiti koji će se fasadni sistem primeniti, kao i sa kojim malterima će se vršiti unutrašnje malterisanje zidova. Baumitovi sistemi maltera prilagođeni su svim podlogama i poslednjim saznanjima iz struke.