Opšte informacijeBez obzira je li zub vremena ostavio trag na istorijskoj fasadi ili je stogodišnji uticaj vode prouzrokovao teške štete na građevini, Baumit raspolaže širokom paletom sistema za sanaciju.

Sanacija znači:

- borbu protiv uzroka štete
- uklanjanje nastalih šteta
- zaštitu od budućih šteta

Sanacija služi spašavanju sastavnih delova zgrade ugroženih npr. pukotinama, solima štetnim za građevine ili vlagom. Sanacija je suma građevinskih mera za koje je potrebno sveobuhvatno planiranje, od njene prostorne koncepcije do statičkih ispitivanja, od adaptacije unutrašnjosti kuće do spoljnog oblikovanja. Baumit se posebno posvećuje zidovima i fasadama i sistemno razrađuje mogućnosti za stručnu sanaciju.

Pri upotrebi proizvoda za sanaciju odlučujuća je prava kombinacija za ispunjavanje opsežnih zadataka pri sanaciji – borba protiv uzroka, uklanjanje štete, sprečavanje u slučaju specifičnim problema.

Kod posebno kritičnih objekata se koncept sanacije zida i fasade mora ciljano razraditi. Bitni faktori su precizno ustanovljavanje štete, uzimanje uzoraka i njihovo laboratorijsko ispitivanje. Odlučujući uticaj imaju upravo stepen vlage u zidu, štete nastale delovanjem soli i opasnosti od delovanja soli.

Efikasnost sanacionih maltera počiva na kombinaciji izuzetno smanjene kapilarne provodljivosti, relativno visoke propusnosti vodene pare i velike poroznosti. Time se postiže mogućnost prodora vode iz zidova samo do graničnog područja zida i maltera, te njeno isparavanje upravo u toj zoni. Kao posljedica toga se i kristalizacija ostataka soli koji se nalaze u zidu odvija upravo ovde. Na ovaj način površina maltera ostaje suva i bez soli, prikladna za završnu obradu visoko paropropusnim malterima.

Za postizanje suve površine sanacioni malteri, aplicirani na vlažne zidove, važna je i mogućnost isušivanja, što zavisi o okolnoj klimi. Za temeljito rešavanje problema kapilarne vlage, nisu dovoljni samo sanacioni malteri, već se moraju razmotriti i dodatne mere. Delotvornost sistema sanacionif maltera zavisi o debljini sanacionih maltera, kao i o količini soli i vlage. Baumit je razvio sisteme sanacionih maltera za različite zahteve.