ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Baumit ProContact
Κονίαμα συγκόλλησης και οπλισμού για θερμομονωτικά συστήματα WDVS, για χρήση με το χέρι ή μηχανή, πιστοποιημένο στο σύστημα σύμφωνα με την προδιαγραφή ETAG 004
Σακί 40 kg, 1 Παλέτα = 35 Σακιά = 1 400 kg